Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเว็บไซต์ของเราได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของทุกท่าน เราให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้นเราจะให้ความรับผิดชอบ ในการเก็บรักษาข้อมูลของท่าน ให้เป็นอย่างดีที่สุด และป้องกันไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูล

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ของเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่าน ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ได้มาตรฐานสากล และเรามีความใส่ใจในความปลอดภัยของข้อมูลของท่านอย่างเคร่งครัด

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการกับทางเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมมีอาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งเราจะนำไปจัดเก็บไว้ในระบบของเราอย่างปลอดภัย

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการกับทางเว็บไซต์ เราจะใช้ระบบที่มีมาตรฐานสากลในการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งระบบนี้เป็นที่นิยมและปลอดภัย

 • การนำข้อมูลมาใช้

ทางเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อให้บริการและพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น และจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

 • การแชร์ข้อมูล

เราไม่มีนโยบายในการเผยแพร่ หรือ แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปสู่สาธารณะ หรือ บุคคลที่สาม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความเชื่อถือ หากมีการแชร์ข้อมูลใด ๆ ท่านจะได้รับความยินยอมจากเราก่อน

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยในระบบ ที่มีมาตรฐานสากล ที่จะไม่มีทางรั่วไหลอย่างแน่นอน ความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและคาดหวังให้ท่านมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการกับเราเสมอ

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทางเว็บไซต์มีนโยบายบังคับสำหรับผู้ใช้งาน ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ของทางเว็บไซต์ได้ทุกบริการ

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สิทธิ์ของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์นั้น สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้ตามต้องการได้ตลอดเวลา โดยสามารถทำการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทาง contact@ufabettererum4.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูล และการให้บริการต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

หากท่านมีปัญหาในการใช้บริการ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลจากทีมงานผ่านช่องทาง contact@ufabettererum4.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทางเว็บไซต์ได้กำหนดขึ้นมานั้น มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

ทางเว็บไซต์ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเป็นภาษาไทย เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และทางเว็บไซต์สามารถปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า