Terms and Conditions

Terms and Conditions ทางเว็บไซต์ได้มีการกำหนดข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการทุกส่วน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของเว็บพนันออนไลน์ โดยนักพนันทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่ทางเว็บ ufabettererum4.com ได้มีการกำหนดไว้อย่าเคร่งครัด เพราะถ้าหากว่าผู้ใช้บริการท่านใดละเมิดกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้บริการ อาจทำให้การใช้งานเกิดข้อผิดพลาดได้ด้วยเช่นกัน

Terms and Conditions
กฎข้อบังคับและเงื่อนไข 10 ข้อ ที่ควรปฏิบัติตามในการใช้งานของทางเว็บ

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้งาน : ทางเว็บไซต์ ufabettererum4.com ได้มีการกำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้งานของทางเว็บไซต์ได้ และจะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง สำหรับการสมัครสมาชิก ถ้าหากพบว่าผู้ใช้บริการท่านใด ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทุกข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ใช้งานกับทางเว็บไซต์ ufabettererum4.com จะถูกใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บ โดยไม่มีการนำข้อมูลไปแชร์สู่ที่สาธารณะ และไม่นำไปแชร์ให้กับบุคคลอื่นทราบอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับที่มีการกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีการวางเดิมพัน การชำระเงิน การถอนเงิน คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  4. สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ : ทุกความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการของทางเว็บไซต์ ufabettererum4.com ทางเว็บมีสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ
  5. ระบบสมาชิก : สมาชิกท่านใดที่ทำการละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการทางเว็บ ufabettererum4.com มีสิทธิ์ยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณทันที
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabettererum4.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้บริการทุกส่วน ตามความเหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ข้อตกลงทางกฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ ufabettererum4.com ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ หากพบว่าผู้ใดทำการคัดลอก หรือนำไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บมีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายทันที
  8. ระบบติดต่อ : ผู้ใช้บริการทุกท่าน สามารถใช้ระบบติดต่อของทางเว็บ ufabettererum4.com เพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ contact@ufabettererum4.com
  9. หากละเมิดข้อตกลง : ผู้ใช้บริการท่านใดที่ได้ทำการละเมิดข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ตามทางเว็บไซต์ ufabettererum4.com มีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อน : การใช้บริการเว็บไซต์ ufabettererum4.com นับว่าเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน